P s y c h o s y n t h e s e

In de basis is Psychosynthese gewoon een naam voor het proces van groei. Het eerste doel is leren aansturen en samenwerken van onze innerlijke krachten: gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties.

Psychosynthese spreekt ook over ‘synthese’. In de effectieve samenwerking van gedachten, gevoel en lichaam overstijgen we onszelf: we worden wijzer, authentieker, creatiever en spiritueler dan we zelf ooit hadden gedacht. Psychosynthese gaat er vanuit dat ieder van ons deze aangeboren drang heeft naar zelfontplooiing. We kunnen kiezen om dit proces bewust te ondersteunen met praktische vaardigheden die ons helpen onszelf te begrijpen, onze capaciteiten te zien, en onze relaties te verdiepen.

Vanwege de praktische mogelijkheden is Psychosynthese toe te passen op vele gebieden, zoals: coaching, counseling en therapie, onderwijs, geneeskunde en de gezondheidszorg, bedrijfsleven, religie, etcetera.

Lees meer »

Kirsten Koetsier werkt sinds 2009 als trainer aan de beroepsleiding tot Psychosynthese coach / counselor bij Centrum Psychosynthese Holland.