W e r k w ij z e

In een oriënterend gesprek geeft de cliënt of een opdrachtgever aan wat de vraag is en verkennen we kort de situatie. Op grond daarvan besluiten of en hoe we met elkaar verder gaan.

Counseltraject
Dit traject begint met een intake waarna een persoonlijk plan wordt opgesteld. In dit plan staat helder verwoord met welk doel de cliënt een traject aangaat, waar we aanwerken en welke oefeningen en technieken daarbij passen. We maken we afspraken over de frequentie, duur van het traject, kosten en evaluatiemomenten. Een counseltraject bestaat uit minimaal vijf gesprekken.

Coachingstraject
Bij een coachingstraject is er naast de cliënt (of meerdere cliënten) soms ook een opdrachtgever. Die bepaalt uiteindelijke de vraag en de duur van het traject. Uitgangspunt is de vraag/behoefte van de cliënt, maar toegespitst op de context van werk of school.

Koetsier Counselling, Coaching en Training is aangesloten bij beroepsvereniging NVPA / RBNG. Afhankelijk van de verzekeraar en het verzekerde (alternatieve of aanvullende) pakket, bestaat de mogelijkheid om (een deel) van de consulten vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Hiervoor kun je het beste uw eigen zorgverzekeraar bellen. Een indicatie van verzekeraars die vergoeden kun je vinden op www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html

Koetsier Counselling, Coaching en Training is gecertificeerd door het CRKBO als zelfstandig werkend docent/ trainer en opgenomen in het kwaliteitsregister www.crkbo.nl

Interesse? Voor meer informatie of een afspraak, zie contact.